Rólunk

Ökofalu – Egy megálmodott élet, egy megélhető álom.


ÉLET-Közösség - Élhető Lét Egységben a Természettel

Közösségi alapelvünk
Célunk egy olyan ÖNELLÁTÓ ÉS ÖNFENNTARTHATÓ faluközösség létrehozása és működtetése, melynek tagjai a közösség megtartó erejére támaszkodva szabadságban és biztonságban, a természettel összhangban léteznek, s önmagukkal és egymással harmóniában élnek minden szinten.
A közösség életmódja annyiban újszerű a többi hasonló kezdeményezéshez képest, hogy mind életmódban, mind tevékenységeinkben ötvözni szeretnénk a régmúltat a jövővel. Tehát nem egy az egyben visszamenni kívánunk a régi paraszti életformába, hanem tovább szeretnénk
fejleszteni azt olyan módokon, amelyek a környezettel harmonizálnak, és jobban támaszkodnak a közösség kiterjedt tudásbázisára (például: gazdálkodásban: a biodinamikus gazdálkodás bevezetése, építészetben: kizárólag természetes anyagok felhasználásával, energiatakarékos
házak felépítése, közösségi életben: közös munka, önismereti és közösségépítő programok).


A fenntartható ökológiai gazdálkodási életforma egy élhető alternatívát jelenthet a jövő falvainak, kiutat mutatva a jelenlegi, az aprófalvakra jellemző demográfiai, szociokulturális és gazdasági helyzetből. A jelentős fejlődési potenciállal rendelkező zöldipar a megújuló energiaforrások fokozott felhasználása révén a jövő egyik fontos, új iparágát és kitörési irányát jelenti a mezőgazdaság, a vidék, és tágabb értelemben a nemzetgazdaság számára. Számos új energetikai technológiai vívmány alkalmazásával (növénytermesztési technológiák és fajtamegőrzés alkalmazásával, új állattenyésztési formák kidolgozásával) szeretnénk kísérletezni, nagyobb területre is alkalmazható hatékonysági faktorral. Az új, korszerű technológiákat együttesen alkalmaznánk az ősi paraszti hagyományokkal.


Célunk, hogy az elért eredményeinkkel mintául szolgáljunk a kísérletezni vágyó és megoldást kereső gazdáknak, szakembereknek és a várostól elszakadni kívánó laikusoknak egyaránt.
Ismereteink tanításával és az utódok kinevelésével egyaránt szeretnénk a vidéken élők életlehetőségeit bővíteni.
Nyitottak vagyunk más hasonló kezdeményezésű közösségek és munkacsoportok vívmányainak alkalmazására, ismereteink átadására. Együttműködést szeretnénk teremteni a már meglévő, működő, önfenntartó közösségekkel, árucsere és tapasztalati tudás -megosztás formájában.


Céljaink


Tapasztalatcserék, ökofalu-hálózat
Az ÉLET Közösség egy mintamodell megvalósítását tűzte ki legfőbb céljául, amely egy modellközösség (önfenntartó ökofalu) példáján keresztül a későbbiekben több más hasonló faluközösség szellemi alapköve lehet. E faluközösségek önellátó módon, de egymással hálózat-szerű együttműködésben létezhetnek.


Tervünk e hálózat magyarországi megalapítása. Ezt kétféle irányvonalon történne:
A. - A már meglévő önfenntartó és ökológiai alapon működő közösségekkel, illetve az ilyen jellegű projektekkel foglalkozó civil szervezetekkel való kapcsolat felvétele. Európai szintű kapcsolathálózat kiépítésére törekszünk, az Európai Unióban meglévő hálózatokhoz,
szervezetekhez való csatlakozással; mint például: Service Civil International, WOOF, GEN-Global Ecovillage Network


B. - Az általunk kidolgozott működési modell közhasznú terjesztése révén; mintaközösségünk bemutatóparkként történő alkalmazásán keresztül. E módon lehetőséget kívánunk adni a Magyarországon induló önfenntartó ökofalu kezdeményezéseknek arra, hogy modellünk mintájára
megalapíthassák saját faluközösségüket, amihez mi gyakorlati segítséget nyújtanánk. A későbbiekben e falvak önálló, de egymással eleven kapcsolatban álló falusejtekből álló hálózatként működhetnének országszerte.


Nyomtatás   E-mail